baccala-della-mamma.com
baccala della mamina logo
Hrvatski  //  English  //  Italiano

Vrhunska jela od norveškog bakalara // Bakalar Milena

Riječ dvije o nama

........

Povijest bakalara

........

Kontakti

........

Kako do nas

........

Katalog

........

Povijest bakalara

................
Za bakalar u našim krajevima, pogotovo u Istri, na Kvarneru i u Dalmaciji, možemo zahvaliti mletačkom plemiću i trgovcu Pieru Queriniju. On je 25. travnja 1431. isplovio s Krete, koja je tada, poput naše zemlje, bila pod mletačkom vlašću. Kao vlasnik i kapetan trgovačkog mletačkog broda, krenuo je prema lukama Brugesa i Antwerpena radi razmjene trgovačkih dobara. Kad je prošao La Manche, došlo je do strašne oluje i havarije broda pa su Querini i preživjeli mornari nastavili avanturu u čamcima za spašavanje. Oluja ih je odnijela do sjevernoga dijela Norveške, na Lofotenska otočja, gdje su ih domaćini ugostili i okrijepili ponudivši im ono čega su najviše imali – ribu STOKVIS (bakalar-GADUS MORHUA). U maniri pravog trgovca, Piero Querini je na povratku u svoju zemlju ponio velike količine bakalara te tako otvorio nove trgovačke putove. Pothvat Piera Querinija može se smatrati idealnim početkom ulaska bakalara u mediteransku kuhinju. Prava povijest putovanja bakalara počinje u 16. stoljeću kad se sustavno počelo uvoziti u europske zemlje. Do eksploatacije bakalara došlo je zbog velikog siromaštva u Europi. Bogati su tada jeli svježu ribu, a siromašni suhu. Vremenom su se stvari promijenile, pa je bakalar kao poslastica pripremljena na stotine načina završio na trpezama bogataša, poglavito u vrijeme blagdana i postova. Kod nas su najpoznatiji bakalar na bijelo i šugo od bakalara.